QUI SOM

21 de juny de 2016

Mesures de soroll i sonometries sota acreditació EPCA

 

Certificació Acústica és un laboratori d’assaig de mesuraments acústics “in situ” no involucrat en el disseny, la fabricació, el subministrament, la instal·lació, el manteniment ni en la consultoria d’ítems objecte de mesurament i avaluació.

La política de qualitat de Certificació Acústica està encaminada a mantenir els nivells de qualitat descrits a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, els requisits d’independència i imparcialitat de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 amb la responsabilitat, confidencialitat i competència tècnica que necessiten els nostres clients.

 

Acreditació EPCA

 

Entitat certificacio EPCA acreditacio

 

L’Entitat està habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya com a Entitat per la Prevenció de la Contaminació Acústica (EPCA), tipus A, en el camp dels nivells sonors amb el codi EPCA-017-12. (certificat acreditacio EPCA)