Articles

21 de juny de 2016

Articles Tècnics

Certificació acústica presenta articles tècnics relatius als mesuraments de soroll:

 IMA32TR-040510-SP08 del projecte IMAGINE.

Descargar normativa acustica ruidos

Anotacions a la incertesa de mesurament de nivells sonors.

Descargar normativa acustica ruidos

 Anotacions a la incertesa de mesurament de nivells sonors amb correcció per soroll residual.

Descargar normativa acustica ruidos